Program

Etkinlik Programı

09.00 - 10.00     KAYIT

I. OTURUM: MEDYA VE İSLAMOFOBİ
25 MAYIS 2021 / 10.00 - 12.00

“İslamofobiyle Mücadelede Medyanın Rolü”


Moderatör     Doç. Dr. İsmail ÇAĞLAR
                        SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü
                        •      Serdar KARAGÖZ
                                AA Genel Müdürü
                        •      Fatih ER
                                TRT Genel Müdür Yardımcısı
                        •      Prof. Dr. Zakir AVŞAR
                                Hacı Bayram Üni. İletişim Fakültesi Dekanı
                        •      Mehmet Akif ERSOY
                                Habertürk TV
                        •      İbrahim ALTAY
                                Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni

Açılış Töreni

13.30      Sempozyum Yürütme Kurulu Adına Sempozyum Açılış Konuşmaları
                Ebubekir ŞAHİN
                Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı / RTÜK Başkanı
                Prof. Dr. Ali ERBAŞ
                Diyanet İşleri Başkanı
                Mehmet Nuri ERSOY
                Kültür ve Turizm Bakanı

                Recep Tayyip ERDOĞAN
                Cumhurbaşkanı


                Sayın Cumhurbaşkanımıza Hediye Takdimi
                Yürütme Kurulu Üyelerine Sayın Cumhurbaşkanımızdan Teşekkür Plaketi TakdimiII. OTURUM: İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELENİN KURUMSALLAŞMASI / 15.00 - 17.00

Açılış Konuşması     Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                                    Dışişleri Bakanı
                                    “İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma”


Moderatör     İbrahim USLU
                        RTÜK Başkan Yardımcısı
                        •      Faed MUSTAFA
                                Filistin Ankara Büyükelçisi
                        •      Prof. Dr. Şeref ATEŞ
                                Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
                        •      Dr. Çağatay ÖZDEMİR
                               İletişim Başkan Yardımcısı
                        •      Prof. Dr. Burhanettin DURAN
                               SETA Genel Koordinatörü
                        •      Marghoob Saleem BUTT
                               İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu - İcra Direktörü

III. OTURUM: ALGILANAN İSLAMOFOBİ 26 MAYIS 2021 / 09.30 - 11.30

Açılış Konuşması     Abdülhamit GÜL
                                    Adalet Bakanı
                                    “İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi”

Moderatör     Doç. Dr. Fatih KURT
                        Dinî Yayınlar Genel Müdürü
                        •      Doç. Dr. Hasan DOĞAN
                                Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü
                        •      Şeref MALKOÇ
                                Kamu Başdenetçisi (Ombudsman)
                        •      Prof. Dr. Özcan HIDIR
                                İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

IV. OTURUM: MEDYA VE İSLAMOFOBİ / 14.00 - 16.00

“Türk Basınında İslamofobi”


Moderatör     Prof. Dr. Yusuf TEKIN
                        Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü
                        •      Fuat UĞUR
                                Türkiye Gazetesi
                        •      Hilal KAPLAN
                                Sabah Gazetesi
                        •      Hüseyin LİKOĞLU
                                Yeni Şafak Gazetesi GYY
                        •      Murat ÇİÇEK
                                24 TV GYY
                        •      Resul Serdar ATAŞ
                                Al Jazeera

Akademik Program - 26 Mayıs 2021

I. OTURUM: NEFRET SÖYLEMİ VE İSLAMOFOBİ

09.00 – 10.30  

{ İslamofobik Önyargılar ve Sosyo-Politik Bağlam }  

SALON MYRA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

09.00-09.15     Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ


                           "Diasporik Kimliğin" Kurucusu Olarak İslamofobi


09.15-09.30     Doç. Dr. Efe SIVIŞ


                           Amerikan Toplumundaki “Türk” Algısının Tarihsel Kökenleri: 19 Yüzyılın Uluslararası Siyasetinin Türk Karşıtı Propagandaya Yansımaları

09.30-09.45    Doç. Dr. Ramazan AKKIR


                           Avrupa’da Yükselen İslamofobi: Avusturya Örneği


09.45-10.00     Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU

 

 

 

 

 

                          Avrupa ve Türkiye’de Spor Yayınlarında Nefret Suçu “İslamafobi” Analizi

 

 


10.00-10.30      Soru ve Cevap


{ Ayrımcılık, Önyargı ve Nefret Suçları Bağlamında İslamofobi }

SALON AMISOS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sefer KALAMAN

 

09.00-09.15     Doç. Dr. Müşerref YARDIM

                             İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi Arasında İslamofobik Karikatürlerin Oryantalist Arkaplanı

 

09.15-09.30     Doç. Dr. İbrahim E. BİLİCİ

                            Yeni Zelanda Cami Saldırısı Manifestosunda İslamofobi ve Nefret Söylemi

 

09.30-09.45    Dr. Öğr. Üyesi Ali BALTACI

                           İslamofobik Bir Nefret Eylemi Olarak Yeni Zelanda Saldırısı: Yeni Medya Araçları Ekseninde Sosyopsikolojik Bir Analiz

09.45-10.00     Dr. Öğr. Üyesi Osman METİN - Doktora Öğrencisi Selvet ÇETİN - Doktora Öğrencisi Hacer YALÇIN

                           İslamofobik Nefret Söylemi Bağlamında Sosyal Medya


 

10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

SALON PESINUS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit İLHAN

09.00-09.15     Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

                            İslamofobi Xenofobi’den Farklı Bir Tutum mudur? İslamofobik ve Xenofobik Tutumların Karşılaştırılması

09.15-09.30     Dr. Osman ÜLKER – Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER

                            Fransa’da Radikalleşmeyle Mücadele Stratejisi Olarak İslamafobi: Le Secrétariat Général Du Comité Interministériel De Prévention De La Délinquance Et De La Radicalisation (SG-CIPDR) Örneği

09.30-09.45    Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ


                          Kur'an-ı Kerim Bağlamında İslamofobi


09.45-10.00     Yüksek Lisans Öğrencisi Semra KIZILARSLAN

                           Kültürel Genetiğin İslamofobi Üzerindeki Rolü: Dante, Kuesli Nikolaus ve Voltaire Örneği

 

10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

 

 

{ Göç Olgusu, Mülteciler ve İslamofobik Algılar }

SALON HATTUSA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü BALCI

09.00-09.15     Doç. Dr. Mehmet SALİH GÜRAN – Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel YILDIZ

                           Discussing Islamophobia with a Focus on Nation-Reputation and Nation-Image of the So-Called Islamic Countries

09.15-09.30     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ÇEÇEN – Fulya ÇEÇEN (Marmara Üniv.)

                           The Institutionalization of Islamophobia in Conservative Party: Walking in Far-Right’s Shoes

09.30-09.45    Nimetullah ARVAS (Emekli Müftü)

                           Gayr-i Müslimlerin Geliştirdiği Stratejik Silah: Tefrika ve İslamofobi

 


09.45-10.00     Arş. Gör. Hüdai ATEŞ

                           Yeni Medya Haberciliğinde Olumsuz Kamusal Söylem ve İslamofobi: Youtube’da ‘CİHAD’ Algısı

 

10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

SALON KHANES

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdulkadir GÖLCÜ

 

09.00-09.15     Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU


                             Kale Avrupası’nda İslamofobiyi Göç Üzerinden Okumak


09.15-09.30     Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN

                            Göçmenin Yeni Haykırışı: Türkiye’deki Suriyelilerin İslamofobiaya Karşı Örgütsel Tepkisi ve Medya

 

09.30-09.45    Doktora Öğrencisi Fatih ŞAHAN

                           Alman Medyasında Sözde lslam Eleştirmenleri ve lslam-Maslüman Düşmanliğına Etkileri

 

09.45-10.00     Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Nur YILDIZ


                            Post-İslamofobi: İleri İslam Korkuları


10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

 

{ Yeni Medyada Müslüman Karşıtı Nefret Söylemi }

SALON MILETOS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ekmel GEÇER

09.00-09.15     Dr. Öğr. Üyesi Turgay YERLİKAYA - Arş. Gör. Yasemin GÜNEY

                            Bir Nefret Söylemi Olarak İslam Karşıtlığının Sosyal Medya İzdüşümleri: Twitter Örneği

 

09.15-09.30     Öğr. Gör. Burak SOMUNCU – İbrahim USLU (RTÜK)

                            İslamofobik İçeriklerin Instagram'da Üretimi: Karikateist Hesabı Örneği

 

09.30-09.45    Arş. Gör. Halil SAÇ - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ÇEÇEN

                           Youtube'da Müslümanlara Yönelik Nefret Söylemi ve Nefret Söylemini Şiddetlendiren Bir Unsur Olarak 'Yöndeş Geri Bildirim Çokluğu': "Paul Joseph Watson" İsimli Kanaldaki Kullanıcı Yorumları Üzerine Bir Analiz

 

09.45-10.00     Yüksek Lisans Öğrencisi Yüksel Serdar OĞUZ (AA)

                             Yeni Nesil Stratejik İletişimde Bilgi Harbinin Rolü: Christchurch Örneği


10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

II. OTURUM: YALAN HABER VE İSLAMOFOBİ I

11.00 – 12.30

{ İslamofobi Karşıtı Çabalar }

SALON AMISOS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

11.00-11.15        Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

                              İslamofobi İle Mücadelede Başarısızlığın Temelleri: Türkiye Modeli Örneği

 

11.15-11.30        Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÇOLAK

                               İslamofobi İle Mücadelede Maryland Külliyesi’nin İdeal Örnekliği Üzerine

 

11.30-11.45       Arş. Gör. Fikret TOPAL- Dr. Öğr. Üyesi Soner TAUSCHER-Arş. Gör. Yiğit Cem ESKİCİOĞLU

                              Avrupa’da İslamofobiyi Ölçmek: Bir İndeks Denemesi


11.45-12.00       Alptekin Cihangir İŞBİLİR (AA)

                              İslamofobik Dil ile Mücadelede Haber Ajanslarının Rolü: Anadolu Ajansı Örneği (2000-2020)

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

{ Medya Örgütlenmeleri ve İslamofobi Endüstrisi }

SALON KHANES

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan AYDIN

11.00-11.15        Dr. Fatma Betül AYDIN VAROL - Prof. Dr. Şükrü BALCI

                               İslamofobiyle Mücadelede Televizyon Kanalı Kurma Çabaları: Türkiye-Malezya-Pakistan Üçgeninde Bir İnceleme

 

11.15-11.30        Prof. Dr. Talip KARAKAYA – Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HİÇDURMAZ

                                Dünyada Yükselen Yeni Tehlike ve Küresel Barışın Tehdidi Olarak İslamofobi ve Medya

 

11.30-11.45        Doç. Dr. Ahmed ÜRKMEZ

                               İslamî İsim ve Değerlerin Medyada Süistimali: Müzemmem Hadisi Üzerine Bir İnceleme

 

11.45-12.00       Arş. Gör. Yiğit Cem ESKİCİOĞLU - Dr. Öğr. Üyesi Soner TAUSCHER

                              Avustralya’da İslam Düşmanlığının İnşasında Medyanın Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

SALON PESINUS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Müşerref YARDIM

11.00-11.15        Doç. Dr. Abdulkadir GÖLCÜ - Doktora Öğrencisi Betül KARADENİZ

                               Covid 19 Sürecinde Üretilen Yalan Haberlere İlişkin Yapılan Uluslararası Çalışmalarda İslamofobi ve Müslümanlar

 

11.15-11.30        Dr. Öğr. Üyesi Şevket ÖZCAN

                                Amerikan Evanjelik Medyada İslam Karşıtı Söylem: Christian Broadcasting Network (CBN) Örneği

 

11.30-11.45        Arş. Gör. Yunus ERGEN

                               Uluslararası Alanyazındaki Medya ve İslamofobi Araştırmalarının Gelişimine Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

 

11.45-12.00       Doktora Öğrencisi Özlem BARIŞ - Doktora Öğrencisi Melissa LOUKIEH

                               Fransız Gazetelerinin İslamofobik Söylem Üretimi Üzerine Bir İnceleme: Le Figaro ve Le Parisien Gazeteleri Örneği

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

 

{ Dini Bilgi ve Kavramların Manipülasyonu }

SALON MYRA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU

11.00-11.15        Doç. Dr. Ekmel GEÇER - Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKGÜL

                               Din Karşıtı Propaganda ve İslamafobi: 11 Eylül Örneği


11.15-11.30        Dr. Öğr. Üyesi Saim GÜNDOĞAN  


                              Dinsel Dışlayıcılığın Bir Algısı ve İmajı Olarak İslamofobi

 

11.30-11.45        Dr. Öğr. Üyesi Selman Selim AKYÜZ

                              Haberin İdeolojik İnşası: Cumhuriyet Gazetesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlgili Haberlerinin Söylem Analizi

 

11.45-12.00       Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARAOSMAN

                               Batı Medyasının İslamofobiyi Besleyen Cihad Anlayışı

 


12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

III. OTURUM: YALAN HABER VE İSLAMOFOBİ II

13.30 – 15.00

{ Sosyal Medyada ve Dijital Oyunlarda İslamofobik Görünümler }

SALON AMISOS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit İLHAN

13.30-13.45      Prof. Dr. Hakan AYDIN - Arş. Gör. Yavuz KANBUR

                            Fransa’da İslamofobik Uzlaşma Adacıklarının Kamusal Keşfi:  İlişkili Twitter Profillerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

 

13.45-14.00      Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ - Doç. Dr. Sefer KALAMAN

                              Sosyal Paylaşım Ağları ve İslamofobi: Twitter’da Yer Alan İslamofobik Karikatürlerin Gösterge bilimsel Analizi

 

14.00-14.15      Arş. Gör. Esra TUYSUZ

                              Dijital ABD Gazetelerinde İslam’a İlişkin Haberlerin İncelenmesi: USA Today ve Detroit Free Press Örnekleri

 

14.15-14.30      Dr. Gülenay PINARBAŞI (TRT)

                              Esmalar’dan Karma’ya, Facebook’ta İslamî Kavramların Bulanıklaşması

 


14.15-14.45       Soru ve Cevap

 

           

 

SALON KHANES

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ömer YILMAZ

13.30-13.45      Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA - Arş. Gör. Hüdai ATEŞ

                             Dijital Oyunların Anlatı Yapısındaki İslamofobik Temsiller, Değerler ve İdeolojiler

 

13.45-14.00      Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL - Doktora Öğrencisi Gamze GÜRBÜZ

                             Kovid-19 Pandemi Sürecinde Twitter’da Dolaşıma Giren İslamofobik Karikatürlerin Göstergebilimsel Analizi

 

14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Halide Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN


                              Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı


14.15-14.30       Öğr. Gör. Dr. Rıdvan YÜCEL

                              Dijital Medya Kullanıcıların İslamofobi Kavrayışı: Ekşi Sözlük’te İslamofobi Tartışmalarına Yansıyan İslamofobi Algısının Niteliksel Bir Analizi

 

14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

 

{ Sinema ve İslamofobi }

SALON MYRA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ

13.30-13.45      Prof. Dr. Turan AKKOYUN


                             İslamofobiye Karşı Sinema Gücü


13.45-14.00      Doç. Dr. Şule YÜKSEL ÖZMEN


                             K-Dramalarda Müslüman İmajı


14.00-14.15      Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN – Doktora Öğrencisi Osman Kamil Çorbacı

                             Hollywood Sinemalarında İslamofobi”

 


14.15-14.30       Dr. Öğr. Üyesi Sait YILDIRIM

                             Yeşilçam Filmlerinde Din Görevlisi (İmam) Tipolojisi ve Toplumsal Yansımaları


14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

SALON HATTUSA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü BALCI

 

13.30-13.45      Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN

                              Manifest and Latent Islamophobia in Media: Cultural Wars and Religious Symbols and Values in Turkish TV Series

 

13.45-14.00      Doktora Öğrencisi Faruk SADIÇ


                               Islamophobia in Netflix Series: Elité Example


 

14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN

                              Türkiye'de Çekilen Yabancı Filmlerin İslamofobi Bağlamında İncelenmesi

 

14.15-14.30       Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU

                              Süper Kahraman Filmlerinde Müslüman Temsilleri ve İslamofobinin Yeniden Üretimi

 

14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

{ Medyada Müslüman Kimliğinin İnşası ve Stereotipler }

SALON PESINUS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Faruk KARAARSLAN

13.30-13.45      Prof. Dr. Metin IŞIK - Yüksek Lisans Öğrencisi Erdal BİLİCİ

                             Sabah Gazetesi Örneğinde İslamofobik Haber Analizi


13.45-14.00      Öğr. Gör. Fikriye ÇELİK 

                             Anti-İslamist Yeni Zelanda Saldırısının Batı Medyasında Görünümü: The Washington Post, Le Figaro, Daily Mirror Gazeteleri Örneğinde Değerlendirme

 

14.00-14.15      Aylin ÇAM (RTÜK)

                              Medyada İslam Temsili ve Gruplar Arası İlişkiler Üzerine Teorik Bir İnceleme

 

14.15-15.00      Soru ve Cevap

 

 

 

SALON MILETOS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ

13.30-13.45      Doç. Dr. İhsan KARLI - Arş. Gör. Dr. Zeynep Benan DONDURUCU

                             Fransız Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde İslam ve İslamofobinin Temsili: Samuel Paty Cinayeti Örneği

 

13.45-14.00      Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL - Mustafa ÇUHADAR (Doktora Öğrencisi)

                             İslamofobik Söylemin Basın Üzerinden İnşası: Din Eğitimi Örnekliğinde Bir İnceleme

 

14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL

                             Z Kuşağı’nın İslamofobi Algısı ve İslamofobik Pratiklere İlişkin Tutumları

 

14.15-14.30       Dr. Vusal ZULFUGAROV


                             Batı Medyasında İslamofobik Fikirlerin Tanıtımı


14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

 

IV. OTURUM: KÜLTÜREL IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ

15.30 – 17.00

{ İslamofobi ve Kültürel Irkçılık Örnekleri }

SALON AMISOS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan AKKOYUN

15.30-15.45      Prof. Dr. Hakan AYDIN - Öğr. Gör. Dr. Nida Sümeyya ÇETİN

                            Milliyetçilik ve Irkçılık İkileminde Avrupa İslamofobi Hareketinin Truva Atı Pegida

 

15.45-16.00      Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ - Doç. Dr. Müşerref YARDIM

                             Kültürel Irkçılık ve Aşırı Sağ Bağlamında Soumission Adlı Romanda İslamlaştırılan Fransa Algısı

 

16.00-16.15       Arş. Gör. Emine Erden KAYA

                              Batı Medyasında Yükselen İslam-Müslüman Karşıtı Nefret Söylemleri ve Kültürel Irkçılığa Etkileri

 

16.15-16.30       Doktora Öğrencisi Sena Hümeyra TARHAN

                              İslamofobi Karşıtı Çalışmalarda Müslüman Kimliğinin Sunumu: Mona Haydar Örneği

 

16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

 

 

{ Asimilasyon, Çok Kültürlülük ve Müslüman Kimliği }

SALON KHANES

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN

15.30-15.45      Prof. Dr. Ömer YILMAZ

                            Avrupa’da Entegrasyon İle Asimilasyon Arasında Tercihe Zorlanan Müslümanlar

 

15.45-16.00      Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami MENCET

                             Kutuplaşma ve İslamofobiyi Tartışmak: Bir Başkadır Dizisi Örneği

 

16.00-16.15       Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN

                             Avrupa'da İslamofobinin Meşrulaştırılması: “Islam Europäischer Prägung”

 

16.15-16.30       Öğr. Gör. Zeynep EKMEKÇİ - Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN

                             Türkiye'de İslamofobi ve Başörtülü Kadınlar: Cinsiyetçi İslamofobi


16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

{ Oryantalizm/Self Oryantalizm ve İslamofobi }

SALON MYRA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Faruk TEMEL

15.30-15.45       Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

                              Batı Resim Sanatında Oryantalizm Akımında İslamofobi Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

 

15.45-16.00      Dr. Öğr. Üyesi İsmail METİN

                             Fransız Oryantalistlerin Hz. Peygamber Algısı: Bir İslamofobik Söylemin Tarihsel Arka Planı

 

16.00-16.15       Öğr. Gör. Dr. Yahya AYDIN - Arş. Gör. Halil PEÇE

                              Self Oryantalizm Örneği Olarak Alef Dizisinin İncelenmesi

 

16.15-16.30       Doktora Öğrencisi Ömür Nihal KARAARSLAN

                              Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Self-Oryantalizm: Vurun Kahpeye ve Yaban Örneği

 

16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

SALON PESINUS

Oturum Başkanı: Mehmet Nezir GÜL

15.30-15.45      Prof. Dr. Fuat AYDIN


                            Batı İslam Algısının Tarihsel Kökenleri


15.45-16.00      Prof. Dr. Tahir ORUÇOV


                             Batı Dışı Toplumlarda: Müslüman Toplumlarda İslamofobi

 


16.00-16.15       İbrahim BİRİCİK (MEB)  


                             Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” Romanında İslamofobi’ye Karşı Oksidentalist Tavır


16.15-16.30       Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT


                             Batı, İslam ve Öteki Sorunu

 


16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

 

 

{ Batı Dışı Toplumlarda İslamofobi }

SALON HATTUSA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL

15.30-15.45      Doç. Dr. Şir Muhammed DUALI


                            Rusya Federasyonu’nda Yabancı Karşıtlığı ve İslamofobi


15.45-16.00      Doktora Öğrencisi Jahidul Islam SARKER


                            Representation of Muslims as 'Other' in Indian Cinema: A Critical Discourse Analysis


16.00-16.15       Dr. Abdullah ERBOĞA


                            İslamofobi Tartışmaları ve Körfez Ülkelerinin Reaksiyonları

 

16.15-16.30       Yüksek Lisans Mezun Nada DOSTI


                             Islamophobia in Albanian Media


16.30-17.00      Soru ve Cevap


Islamophobia and Hate Speech


Topic: Islamophobia and Hate Speech
Time: May 26, 2021 04:30 PM Istanbul
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97619701494
Meeting ID: 976 1970 1494


-ONLINE-


16.30-18.30


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdülkadir GÖLCÜ

16.30-17.00


“Islamophobic Hate Speech and its Counter-Narratives Online: The Case of #Stopislam”

Prof. Dr. Elizabeth Poole. Keele University


17.00-17.30


“Islamophobia and Black Lives Matter”

Prof. Dr. Salman Sayyid. University of Leeds


17.30-18.00


“Distorted Image of Muslim Women in the American Ads”

Professor Ibrahim A. Abuarqoup. Al Ain University